Skip to Content

Evropská komise rozhodla o zřízení Evropských referenčních sítí

  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'nodereference_autocomplete_access' not found or invalid function name in /srv/www/vzacnenemoci.nkcvo.cz/includes/menu.inc on line 454.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'views_access' not found or invalid function name in /srv/www/vzacnenemoci.nkcvo.cz/includes/menu.inc on line 454.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'imce_access' not found or invalid function name in /srv/www/vzacnenemoci.nkcvo.cz/includes/menu.inc on line 454.

Evropská komise přijala 10. března dvě rozhodnutí, která se vztahují ke zřízování Evropských referenčních sítí(European Reference Networks - ERN). Rozhodnutí stanovují podmínky pro zřizování ERN. Jde jednak o způsob zřizování samotných ERN a jednak o kritéria pro jednotlivá zdravotnická zařízení, která se budou do ERN chtít zapojit.

Obě rozhodnutí vstoupí v platnost pravděpodobně na konci května, pokud k nim evropský parlament nebo rada nevysloví připomínky.

Kritéria pro zdravotnická zařízení uvedená v těchto rozhodnutích by se měla uplatnit také jako podmínky pro zřizování center specializované péče v České republice, aby jejich zapojení do ERN bylo jednodušší.

Text rozhodnutí v angličtině je k dispozici ve formátu PDF na webu Evropské komise.

Co znamená ERN?

Smyslem zřizování Evropských referenčních sítí (ERN) je napomoci sdílení poznatků, expertních a materiálních kapacit mezi centry specializované péče napříč EU. Tyto referenční sítě se budou ustavovat pro jednotlivá onemocnění nebo diagnostické skupiny. Jsou významné především pro vzácná onemocnění, kde je nedostatek poznatků, expertů i specializovaných pracovišť nejvyšší.

Evropské referenční sítě by měly (citováno podle stránek Evropské komise):

  • používat kritéria EU, která byla vytvořena pro vzácná onemocnění, jejichž léčba vyžaduje specializovanou péči
  • sloužit jako výzkumná centra, soustřeďovat poznatky a léčit pacienty ze zemí EU
  • zajišťovat v případě nutnosti dostupnost léčebných zařízení
Pacientské organizace
Významnou podporu pacientům i jejich rodinám nabízí pacientské organizace a sdružení...
Vzácná
onemocnění
V Evropě je onemocnění definováno jako vzácné, pokud postihuje jen velmi malou část obyvatelstva...
Pracoviště
v ČR
Množství pracovišť, která se zabývají diagnostikou a léčbou vzácných nemocí se každým rokem rozrůstá...