Skip to Content

Příběhy pacientů

Na adrese vzacni.cz naleznete příběhy pacientů s konkrétními vzácnými onemocněními. Každý příběh je doplněn i odbornými informacemi o daném onemocnění přeloženými a upravenými z článků na portálu Orphanet, případně z jiných zdrojů.

Pacientské organizace
Významnou podporu pacientům i jejich rodinám nabízí pacientské organizace a sdružení...
Vzácná
onemocnění
V Evropě je onemocnění definováno jako vzácné, pokud postihuje jen velmi malou část obyvatelstva...
Pracoviště
v ČR
Množství pracovišť, která se zabývají diagnostikou a léčbou vzácných nemocí se každým rokem rozrůstá...