Skip to Content

Spolupráce Norska a České republiky

Při nedávné návštěvě několika odborníků z Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění ve FN Motol a zástupců České asociace pro vzácná onemocnění v norském středisku FRAMBU byla úspěšně navázána důležitá mezinárodní spolupráce s FRAMBU a norským Norským ústavem veřejného zdraví. Více informací v odkazovaném článku (anglicky, norsky).

Pacientské organizace
Významnou podporu pacientům i jejich rodinám nabízí pacientské organizace a sdružení...
Vzácná
onemocnění
V Evropě je onemocnění definováno jako vzácné, pokud postihuje jen velmi malou část obyvatelstva...
Pracoviště
v ČR
Množství pracovišť, která se zabývají diagnostikou a léčbou vzácných nemocí se každým rokem rozrůstá...