Skip to Content

Vzácná zkušenost z letního tábora Frambu

O norském centru Frambu jste se na těchto stránkách mohli dozvědět již několikrát. Kromě kurzů pro pacienty s různými vzácnými onemocněními a jejich rodinné příslušníky, vzdělávání lékařů, pedagogů a dalších, kteří s takovými pacienty přijdou do styku, pořádá pro dětské a dospívající pacienty také letní tábory. Na zajištění těchto táborů se kromě kmenových zaměstnanců Frambu podílí každý rok i spousta dobrovolníků. Letos se jednoho z těchto táborů jako dobrovolnice zúčastnila i Markéta Adamovičová, studentka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. O jejích dojmech si můžete přečíst na webu 2. LF UK.

Pacientské organizace
Významnou podporu pacientům i jejich rodinám nabízí pacientské organizace a sdružení...
Vzácná
onemocnění
V Evropě je onemocnění definováno jako vzácné, pokud postihuje jen velmi malou část obyvatelstva...
Pracoviště
v ČR
Množství pracovišť, která se zabývají diagnostikou a léčbou vzácných nemocí se každým rokem rozrůstá...