Skip to Content

Vzdělávání

Pracovníci ve zdravotnictví se vzdělávají na různých typech škol. Pro problematiku vzácných onemocnění má největší význam postgraduální vzdělávání. V problematice postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků má významnou úlohu Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, spadající pod Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Na stránkách IPVZ jsou mimo jiného dostupné:

Další vzdělávací materiály je možné nalézt na různých zahraničních webových stránkách, které naleznete v sekci Další informace - např. Orphanet, Europlan, Office for Rare diseases USA.

Pacientské organizace
Významnou podporu pacientům i jejich rodinám nabízí pacientské organizace a sdružení...
Vzácná
onemocnění
V Evropě je onemocnění definováno jako vzácné, pokud postihuje jen velmi malou část obyvatelstva...
Pracoviště
v ČR
Množství pracovišť, která se zabývají diagnostikou a léčbou vzácných nemocí se každým rokem rozrůstá...